Bilgi değişimi

nöron aktivitesi

BİLGİ DEĞİŞİMİ

Biyolojik nesnelerde bilgi alışverişi nasıl gerçekleşir? Bu son derece karmaşık sistemleri dışarıdan hücresel düzeyde kontrol etmek mümkün müdür? Bu soruların cevapları, son yıllarda çeşitli laboratuvarlarda deneyci ve teorisyenlerin yaptığı araştırmalarla verilebilir.
En basitinden insan vücuduna kadar canlı organizmalar izole değil, çevre ile madde, enerji ve bilgi alışverişinde bulunan açık sistemlerdir. L. von Bertalanffy’nin tanımına göre canlı organizma, bireysel unsurların bir araya gelmesi değil, sürekli değişim içinde olan, organizasyonu ve bütünlüğü olan belirli bir sistemdir. Aynı zamanda, canlı sistemler dengeden yoksun, enerji tüketen, kendi kendini yapılandıran ve kendi kendini organize eden sistemlerdir. Canlı maddeyle ilgili baskın felsefi problemler, maddenin kendi kendini organize etmesi olgusu ve süreçlerin doğrusal olmamasıdır.

Shopping Cart